• شنیده‌ها حاکیست دور اول مذاکرات#رافائل_گروسی @rafaelmgrossi مدیرکل #آژانس بین المللی انرژی اتمی #IAEA و دکتر #صالحی مثبت و امیدوارانه بوده و به نظر میرسد ۲طرف در دور دوم گفتگوها به تفاهم بر سر اختلافات اخیر برسند.بیانیه مشترک نیز احتمالا پس از دیدار با روحانی منتشر شود