• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/06/04 ساعت 11:46

    گردشگری اینستاگرامی، تعدیل روزنامه‌نگاران در رسانه‌های ایران، چرخش اخبار کرونا در کانال‌های تلگرامی، چگونگی پوشش رسانه‌ای آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس و تاریخچه خبرگزاری الجزیره نیز از دیگر مطالب شماره ۱۵ مجله بازخورد است.