• برخلاف برخی گمانه زنیها در مورد سفر مدیرکل #آژانس بین المللی انرژی اتمی #IAEA به ایران، هنوز کشورمان با درخواست آژانس برای بازدید از ۲مکان در شهرضا و اطراف تهران موافقت نکرده است.احتمالا تکلیف این ۲درخواست در مذاکرات ۳شنبه و ۴شنبه #رافائل_گروسی @rafaelmgrossi در تهران مشخص میشود