• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/03 ساعت 08:42

    وزیر نفت سوریه: #انفجار خط اصلی لوله انتقال گاز #دمشق احتمالا ناشی از اقدام تروریستی بوده است
    وزیر نفت و منابع معدنی سوریه اعلام کرد که خط اصلی تامین گاز در منطقه جنوبی منفجر شده است و احتمالا این انفجار ناشی از اقدام تروریستی باشد