• #حمایت یعنی هرکی ناراحته جمع کنه از #بورس بره امروز، دوشنبه، خروج پول حقیقی‌ها دو برابر دیروز بوده یعنی ۶ هزار میلیارد تومان،در بازاری که کل ارزش معاملات خرد و بلوک ۱۵ هزار میلیارد تومان بود مجموع فروش سرمایه‌گذاران خرد به ۱۰ هزار میلیارد تومان رسید بازی دوباره افتاد دست حقوقی‌ها