• حسین فروتن   hforootan@

  1399/06/03 ساعت 19:59

  از دوران مدرسه چند معلم بیمار جنسی به یاد دارم.
  یک معلم تاریخ، یک کامپیوتر، دو تا پرورشی، دو تا قرآن.
  مورد معلم کامپیوتر آن قدر شنیع بود
  که با دیدن‌اش هم اضطراب و تهوع می‌گرفتم.
  مدرسه ما از اول راهنمایی زبان و کامپیوتر داشت
  خیلی بچه بودم و شاد از این که بور و خوشگل نیستم
  #تجاوز