• مینا قاسمی زواره   minaghasemi5@

    1399/06/03 ساعت 09:50

    راننده #اسنپ با ۱۰ دقیقه تاخیر اومد، آرامش خودمو حفظ کردم اما مثل اینکه چشمام خیلی ناراحت بود، یهو گفت: خانم ببخشید دیگه ناراحت نباشید الان براتون موسیقی می‌ذارم که شاد بشید، از این نوع دلجوییش خیلی خنده‌ام گرفت …
    الان با اجازه هایده گوش می‌دیم، همون که بر وزنش نوحه خوندن!