• #رافائل_گروسی @rafaelmgrossi مدیرکل #آژانس بین المللی انرژی اتمی #IAEA که وارد تهران شده ۳شنبه و۴شنبه ملاقاتهای مهمی دارد.ایران با شروطی آماده همکاری با آژانس برای دادن دسترسیهای ۲مکان در شهرضا و اطراف تهران است. با توافق فردا میتوان گفت امریکا در آژانس هم خلع سلاح شده