• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/03 ساعت 07:27

    آبه طولانی‌ترین دوره فعالیت در سمت نخست‌وزیری در تاریخ ژاپن را داشته است ولی هم‌زمان با انتشار برخی گزارش‌ها درباره وضعیت جسمانی نامناسب وی و ناتوانی در مهار کرونا، گمانه‌زنی‌هایی درباره امکان ادامه مسوولیت‌های نخست‌وزیری توسط او مطرح شده است.