• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/03 ساعت 07:31

    #کلین_کانوی مشاور کاخ سفید گفته در انتهای ماه جاری میلادی یعنی تا یک هفته دیگر از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. او دلیل این اقدام را ضرورت تمرکز بر خانواده‌اش اعلام کرده است