• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 16:38

    با وجود واکنش‌های #یونان و در این میان #فرانسه که نسبت به اوضاع شرق مدیترانه ابراز نگرانی کرده، ترکیه همچنان به اکتشاف‌های خود در این منطقه ادامه می‌دهد. فرانسه تاکید کرده که آنکارا باید از اکتشاف‌های حفاری خود در این منطقه دست بردارد.