• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 10:52

    او در این کتاب که «بسیار گفته شده اما هنوز کافی نیست؛ چگونه خانواده من خطرناک‌ترین مرد دنیا را پدید آورد» نام دارد ادعا کرده است که دونالد ترامپ با «تقلب» توانسته بود در دانشگاه پنسیلوانیا تحصیل کند. در سخنان منتشر شده از مرین ترامپ بری نیز این ادعا تائید شده است.