• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/02 ساعت 16:38

    در دیگر سو، سخنگوی دولت ترکیه هم به آسوشیتدپرس گفته ما می‌خواهیم تمام منابع طبیعی موجود در شرق مدیترانه به طور عادلانه تقسیم شود