• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/01 ساعت 16:09

    حالا با گذشت حدود هشت ماه از همه‌گیری آن اگرچه گام‌هایی در مسیر کشف و ساخت واکسن برداشته شده اما عالی‌ترین نهاد جهانی در حوزه بهداشت نسبت به موثر بودن واکسن هایی که به تازگی ساخته شده‌اند، چندان خوش بین نیست.