• امیر خانزاده   Amirkhanzad1980@

    1399/06/01 ساعت 23:13

    با توجه به تجربه #دارایکم که تا ۶۶۰۰۰۰۰ تومان هم رشد کرد و بعد به تدریج رو به کاهش رفت، خرید #دارادوم با توجه به این که دولت قرار است با ۲۰ درصد زیر قیمت عرضه کند و پول به مدت یک ماه بلوکه باقی بماند خرید سهام‌های موجود در سبد دارادوم به‌صرفه‌تر خواهد بود
    #بورس