• مینا قاسمی زواره   minaghasemi5@

    1399/05/31 ساعت 16:09

    ساده‌ترین نکته در #بسته‌بندی و عدم #خلاقیت در راهنمایی مشتری!
    تصویر #بستی روی بسته‌بندی دقیقا برعکس قسمت بازشو هست!
    اگر کمی خلاقیت وجود داشت همین عکس می‌تونست راهنمای قسمت بازشو باشه …
    امیدوارم ببینند و اصلاح کنند که آدم هر بار می‌خواد بستی باز کنه دنبال چوبش نگرده!