• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/05/30 ساعت 19:38

    این فن لپ تاپ من است
    نه بعد چند سال کار کردن …
    این حجم گرد وخاک حاصل کار کردنش در ساعت‌های دورکاری است که خب می‌شود مثلا ۴ ماه و هر روز چند ساعت
    ببینید چه هوایی را در مرکز شهر تهران به حلق‌مان فرو می‌کنیم!!!