• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/29 ساعت 15:11

    نگران بود به کسی از رفت‌وآمد به بیمارستان مبتلایان به کرونا بگوید: «روزنامه گفت تجربه خوبی است اگر بروید. همان شب هم عکسهایم کار شد. اصلا به همسرم نگفتم ولی از شب اولی که به خانه مادرم نرفتم و گفت کجا بودی، مجبور شدم راستش را به او بگویم.»

    مواجهه حرفه‌ای‌ها با شیوع | بازخورد ۱۴