• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/28 ساعت 20:37

    در جریان شیوع کرونا، تقاضا برای اخبار بیماری خیلی زیاد شد اما توانایی درآمدزایی رسانه‌ها و آگهی‌دهندگان از این اخبار به‌شدت کاهش یافت. با کاهش درآمد، اخبار کمتری هم درباره ویروس تولید شد. این مصداق بارز شکست بازار در روزنامه‌نگاری است.

    رونق تولید خبر و رکود درآمد | بازخورد ۱۴