• علی سعدوندی   AliSaedvandi@

    1399/05/26 ساعت 20:42

    ۲. حتی المقدور نرخ #نیما به بازار نزدیک شده و با حذف ارز منحوس ۴۲۰۰، ارز در نرخ بالا تک نرخی شود.
    ۳. شرکت‌های بورسی به خصوص #خودرو، #فولاد، پترو، مس، مصالح ساختمانی، غذایی از شمول قیمت گذاری رها شده و در بورس کالا معامله شود تا رانت از دلال به سهامدار و دولت (#مالیات) منتقل شود.