• خبرگزاری میزان   MizanNewsAgency@

    1399/05/26 ساعت 14:57

    رییس سازمان بازرسی کل کشور در جمع بازرسان کل مرکز و استان‌های این سازمان: یکی از موانع حمایت از #تولید_ملی برخی قوانین، مقررات و فرآیند‌های ناکارآمد است.
    بنا داریم اولین بسته از این قوانین ناکارآمد را برای اصلاح به #مجلس ارائه کنیم