• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/05/25 ساعت 09:51

    دیشب حوالی همان حال بد از دیدن وضع بی‌خانمان‌ها اخبار مربوط به نشست شورای امنیت را چک کردم
    جمله‌ای را بارها در گزارش‌ها نوشته بودیم:
    سیاست خارجی دولت روحانی و #برجام اجماع جهانی علیه ایران را شکست

    اینک ماییم؛ کاغذهایی مانده میان دو تیغه سوء مدیریت و #تحریم