• پژمان موسوی   PejmanMousavi@

    1399/05/25 ساعت 22:02

    از همین رو،تا زمانی که ساختار اصلاح نشود و نماینده‌ی واقعی اهالی مطبوعات در این هیات مستقر نباشد،نمی‌توان به اصلاح ساز و کارها امید چندانی داشت،هر چند که از اساس هم نقش محدود کننده این هیات زیر سوال است و نباید نقش آن تنها به دستور توقیف محدود بماند/۱۰
    پژمان موسوی #روزنامه_شرق