• این شماره جدید تجارت فرداست که فردا منتشر می‌شود.
    داستان جلد درباره صندوق توسعه ملی است که قرار بود قاتق نان نسل آینده باشد، اما قاتل جان نسل امروز شد. چطور؟ با تورمی که برایمان به بار آورد. جزئیاتش را در شماره ۳۷۲ #تجارت_فردا بخوانید.