• انجمن حمایت از حقوق کودکان   irsprc2@

    1399/05/23 ساعت 22:42

    اخیرا کاربران توییتر، از تجربه #آزار_جنسی در دوران #مدرسه روایت کردند.
    انجمن حمایت از حقوق #کودکان وظیفه خود می‌داند که این مسئله را از مسیر #قانونی پیگیری کند. برای اقدام قانونی نیازمند همراهی افرادی هستیم که آزار جنسی در مدرسه را تجربه کرده و مستنداتی در دست دارند.