• محمد باقرزاده   mbagherzadeh1@

    1399/05/22 ساعت 17:10

    بخشی از افشاگری‌ها درباره #آزار_جنسی، از سوی اکانت‌هایی با هویت نامشخص و بدون سند درباره فردی با هویت مشخص منتشر می‌شود.

    در این موارد معیار تشخیص چیست و از این افشاگری‌ها هم باید حمایت کرد؟