• مهراوه خوارزمی   m_kharazmi@

    1399/05/21 ساعت 09:51

    میای VPNرو بازکنی تبلیغ میاد برای جذب شدن به موساد!
    کدوم پست رذلی چنین دامی برای خلق الله میگذاره؟
    کدوم احمقی حاضره تن به چنین حماقت رذیلانه‌ای بده؟!
    ما چرا باید ناچار باشیم برای عادی‌ترین امور از درگاه غیر وارد بشیم که چنین تبلیغ حرص‌دربیاری رو روزی چندبار ببینیم؟!