• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/21 ساعت 15:51

    در اکونومیست اکثر افراد سفیدپوست و فارغ‌التحصیل آکسفورد و کمبریج‌اند. برخی مدیران تحریریه حتی گفته‌اند نبود تنوع نژادی و تحصیلی در مجله حسن آن است. در دهه ۱۹۹۰ افتخار می‌کردند اکونومیست نشریه‌ای نیست که میلیون‌ها نفر آن را بخوانند.

    مجله تاثیرگذار نخبه‌های پولدار | بازخورد ۱۴