• حمدالله کریمی   BGHK_IR@

    1399/05/21 ساعت 23:14

    آری! روزهای عجیب‌تری در پیش است! می‌گفتیم: #فولاد! می‌گفتند: نبود زیرساخت! می‌گفتیم: فولاد! می‌گفتند: نبود سرمایه‌گذار! می‌گفتیم: فولاد! می‌گفتند: آلودگی زیست‌محیطی! می‌گفتیم: فولاد! می‌گفتند: بی‌ثباتی امنیتی! گفتیم و مصرانه مطالبه و پیگیری کردیم تا گفتند: قبول! اما وای از تبانی!