• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/20 ساعت 15:51

    خبرنگاران بسیاری شکایت دارند که مدیران‌شان در دوران دورکاری کرونا انتظار دارند خبرنگار هرساعت از شبانه‌روز در خدمت آن‌ها باشد. اما بحث دیگری هم مطرح است: خبرنگاری اصلا ساعت کار ندارد و همیشه باید آماده پوشش رویدادها بود.

    روزنامه‌نگاری با شلوارک و پیژامه | @ElyasBn | بازخورد ۱۴