• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/18 ساعت 20:42

    دولت‌ها یکی پس از دیگری محدودیت‌های سفر را لغو می‌کنند اما سایه ویروس کرونا را می‌شود به‌خوبی مشاهده کرد. بسیاری معتقدند سفر پس از دوره کرونا گران‌تر خواهد شد، دلیل آن هم فاصله‌گیری و ارائه خدمات ویژه بهداشتی به مسافران است.

    صمیمیت کمتر، مخارج بیشتر | @farzaneghobadi| بازخورد ۱۴