• محسن پاک آیین   MPakaien@

    1399/05/18 ساعت 02:16

    انتشار مطالب غیر مستند در مورد برادر مومن و پاکدست، آقای مهندس علی #عابدزاده در #روزنامه_شرق، موجب رنجش کسانی که او را می‌شناسند شد. من نیز ایشان را بیش از چهل سال به سلامت نفس و خدمت به نظام می‌شناسم، انتظار است روزنامه شرق، جوانمردانه برای اعاده حیثیت از این مدیر خدوم اقدام کند