• انجمن سواد رسانه‌ای ایران   amedialiteracy@

    1399/05/17 ساعت 19:01

    بحران #کرونا؛ مشترکان #تلگرام در پرتگاه #تئوری_توطئه #یوزف_هولنبورگر، کارشناس علوم سیاسی که در گردآوری و تحلیل پست‌های تلگرامی همکاری داشته، ابراز شگفتی می‌کند که برای این شبکه پیام‌رسانی داده‌های آشکارا نادرست و تناقض‌آمیز هیچ اهمیتی ندارد … http://www.shara.ir/view/۴۴۰۶۹/