• خبرگزاری تسنیم   Tasnimnews_Fa@

  1399/05/15 ساعت 09:55

  پرداخت #وام ۱۰ میلیون تومانی به خبرنگاران

  وزیر کار:

  قرار است که در صورت تامین اعتبار و منابع دولتی وام ۱۰ میلیون تومانی خبرنگاری به خاطر ایام کرونا پرداخت شود

  شرایط آن به زودی اعلام خواهد شد

  http://tn.ai/۲۳۲۱۳۹۰