• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/15 ساعت 16:40

    در کره جنوبی کسانی که به قرنطینه وارد می‌شوند از اپلیکیشنی استفاده می‌کنند که طوری تنظیم شده که اگر از قرنطینه خارج شوند مقامات را خبر کند و آن‌ها را قادر سازد به کسانی که دور و بر فرد هستند هشدار دهند یک مبتلا به ویروس کرونا در اطراف‌شان است.

    جهان در سال ۲۰۳۰ | بازخورد ۱۴