• بر اساس صورت وضعیت مالی #بانک_آینده با ۱۳ هزار میلیارد تومان ضرر انباشته، زیان‌ده‌ترین بانک کشور است. این بانک ۱۷ هزار میلیارد تومان #وام بدون سند و ضمانت‌نامه‌ای به مالک و مجری پروژه #ایران_مال داده که خبری از بازپرداخت اقساطش نیست.