• مجله بازخورد   BazkhordMag@

    1399/05/13 ساعت 16:29

    استان ژجیانگ چین سیستم پاسپورت سلامتی را به اجرا درآورده که کاربران را با رنگ سبز یا زرد یا قرمز رتبه‌بندی می‌کند. فقط ساکنان سبز مجازند رفت‌وآمد کنند، حال آنکه ساکنان زرد هفت روز و ساکنان قرمز به‌مدت ۱۴ روز باید در قرنطینه بمانند.

    حقوق دیجیتال در عصر کرونا | بازخورد ۱۴