• سمیرا حسینی   Sisimiss_h@

    1399/05/13 ساعت 00:42

    رفته بودم گزارشی درباره کولبران بنویسم که دیدمشان، دخترک اسباب‌بازی‌ها را لای روسری پیچید و کوله به دوش پا به فرار گذاشت، پشت سرش پسرک که نقش مامور را داشت دنبالش دوید ‌و در نهایت دستگیرش کرد،دخترک تو چشماش نگاه کردو گفت توروخدا ولم کن بچه‌هام تو خونه منتظرم هستن
    #کولبر_نکشید