• مسعود عابدی   masoudabedi16@

    1399/05/13 ساعت 23:16

    عجب مردمی هستیم ما. تا دیروز فریاد میزدیم که #کنکور باید لغو بشه و خطرناکه. حالا از دیروز که #قالیباف همینو گفته، همه از جمله #روزنامه_شرق بهش حمله کردن که چرا دخالت کرده؟ یعنی برای حفظ جون خودمون هم دست از سیاسی کاری و جناح بازی برنمیداریم. واقعا با خودمون چن‌ چندیم؟