• #نتانیاهو از طریق نیروهای سازمان ملل (یونیفل) به رهبر این حزب پیامی ارسال کند و در آن عذرخواهی و تاکید کند از حضور نیروهای حزب‌الله در آن منطقه (دمشق) خبر نداشته است تا از هرگونه تنش زایی پرهیز و بر قواعد درگیری تاکید کند.