• استاندار #کربلا پذیرش زائر در #عاشورا را هم ممنوع کرد

    با شیوع #کرونا در #عراق، استاندار کربلا از عدم پذیرش زائر داخلی و‌ خارجی به این شهر در دهه اول محرم و به ویژه عاشورای حسینی، مطابق با دستور مراجع خبر داد.