• آزادی و مسئولیت پذیری به شدت به هم وابسته هستند. آنها که خواستار آزادی هستند با کاهش مسئولیت پذیری حیات خود را به خطر می‌اندازند. برای جلوگیری از #قرنطینه و دیگر محدودیت‌ها، نخست باید #مسئولیت‌پذیر بود