• صندوق نوآوری و شکوفایی   inif_ir@

    1399/05/12 ساعت 17:11

    #صندوق_نوآوری_و_شکوفایی در ادامه فعالیتها و حمایتهای خود در حوزه مقابله با شیوع کرونا در مرحله جدید این حمایتها اقدام به ارائه تسهیلات به شرکت‌های #دانش_بنیان متوسط و بزرگ(نیروی انسانی بیشتر از ۵۰ نفر و فروش بیشتر از ۲۰ میلیارد ریال در سال ۹۸) تا سقف ۱۰ میلیارد تومان کرده است.