• مردانی، عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا: #کرونا تا ده‌ها سال در کنار ما خواهد ماند؛ برنامه ریزی‌ها برای آینده باید با توجه به این واقعیت صورت پذیرد.