• حکم جدید #دیوان_محاسبات درباره شرط سنی برای انتصاب مدیران

    رئیس کمیسیون و محاسبات مجلس:
    وزارت آموزش و پرورش طی دستورالعملی برای انتصاب #مدیران سقف سنی ۴۵ سال را تعیین کرده بود که مخالف قانون مدیریت خدمات کشوری بود.