• درخواست قالیباف برای به تعویق افتادن زمان #کنکور سراسری

    رئیس مجلس شورای اسلامی:
    بنظر می‌رسد تعویق زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک #کرونا و خنک‌تر شدن هوا که امکان استفاده از #ماسک بمدت چند ساعت را میسر کند، ضروری باشد.