• می‌توان گفت طبق منطق سود و زیان حزب‌الله در این قضیه پیروز بوده است بدون آنکه حتی یک گلوله شلیک یا رهبر این حزب‌الله یعنی #سیدحسن_نصرالله هرگونه اظهارنظری کرده باشد.
    حزب الله پیروز این جنگ بوده است زیرا تنها تهدید به گرفتن انتقام یکی از اعضایش اسرائیلی‌ها را ترسانده است و باعث شد