• کمتر از ۵۰ روز به برگزاری الکامپ باقی مانده اما با وجود شیوع کرونا، آیا بزرگ‌ترین نمایشگاه حوزه فناوری اطلاعات ایران برگزار می‌شود؟ @BahramAsnaashar رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در گفتگو با دیجیاتو از آخرین وضعیت برگزاری #الکامپ می‌گوید: https://dgto.ir/۱sj۳