• شبنم کهن‌ چی   shkohanchi@

    1399/05/12 ساعت 12:03

    استارتاپ‌های حوزه سلامت باید متوجه اهمیت کیفیت و دقت کار خود در این حوزه باشند. آنها باید بیش از کیمیت کارهای انجام شده به کیفیت کارها توجه کنند؛ تعداد مشاوره‌ها مهم نیست کارآمد بودن آنها مهم است. تعداد تست‌های گرفته شده مهم نیست، مهم سالم رساندن آنها به آزمایشگاه است و …