• ارزش بازار #فولاد با ۴۳۱ هزار میلیارد به عبارتی با ارزش دلاری ۲۰ میلیارد و ۵۵۱ میلیون در جایگاه نخست غول‌های بازار سرمایه قرار دارد